Postdoktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot fritidshem

562

Nu söker vi dig som vill ägna dig åt ett praktiknära forskningsprojekt med direkt koppling till fritidshemmets uppdrag och till vår forskningsmiljö. Du ser även fram emot att bidra till undervisning, kvalitetsarbete och kollegialt lärande. 

På avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola är vi omkring 30 lärare. Vi undervisar främst inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, men även i andra utbildningar inom Fakulteten för lärarutbildning. Vi har en nyinrättad forskarutbildning i pedagogiskt arbete och arbetar kontinuerligt med att utveckla vår forskning och våra utbildningar. Forskningsmiljön Barndom, lärande och utbildning (BALU) har nära anknytning till våra utbildningar. Den forskning som bedrivs inom miljön rör såväl barns lärande och utveckling som barndomsvillkor, profession och de olika skolformerna som institutioner.

Arbetsuppgifter

Som postdoktor arbetar du med ett självständigt definierat forskningsprojekt med direkt koppling till fritidshemmets uppdrag samtidigt som du utför viss undervisning, handledning och examination i grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Du ingår i forskningsmiljön BALU (Barndom, lärande, utbildning) där du har en aktiv roll i den fortsatta utvecklingen och arbetar för att stärka forskningsanknytningen i våra grundutbildningar. Samverkan med det omgivande samhället kan ingå som en del i arbetsuppgifterna. I de flesta arbetsuppgifter ingår även administration. Vår arbetsplats präglas av ett nära samarbete där alla har möjlighet att påverka och utvecklas.

Behörigheter och kvalifikationer

För anställnings som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen i pedagogiskt arbete eller motsvarande högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Det krävs också förmåga att formulera en tvåårsplan för ett självständigt forskningsprojekt med nära koppling till fritidshemmets uppdrag. Vi vill också att du har en lärarutbildning.

Meriterande är dokumenterad erfarenhet av praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt speciellt med anknytning till fritidshemmets verksamhetsområden, samt erfarenhet av att bidra till forskningsmiljöer. Det är en stor fördel om du har undervisningserfarenhet från lärarprogram, särskilt grundlärarprogram med inriktning mot fritidshem, inklusive handledning, examination, kursutveckling och kursplanering. Vi ser gärna att du har utbildning och yrkeserfarenhet inom fritidshem samt erfarenhet av att arbeta med kvalitetsarbete och kollegial utveckling. Du kan kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Förmåga till samarbete och att skapa en god samarbetsmiljö är av stor betydelse och vi förväntar oss att du tycker om att arbeta med andra och att dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Du är initiativrik och arbetar strukturerat och effektivt. Jobbet kräver att du är mål- och resultatorienterad och att du har en problemlösande analysförmåga.

Övrigt

Anställningen är på heltid i två år med tillträde enligt överenskommelse. I tjänsten ingår 20% undervisning. Placering är i Kristianstad med goda tåg- och bussförbindelser, men möjlighet till att delvis arbeta på distans finns. Viss undervisning kan förläggas till kvällstid eller helger och även till annan ort än Kristianstad.

Ansökan

Välkommen med din ansökan nedan tillsammans med forskningsplan, personligt brev, CV, avhandling, länk till publikationer alternativt bifogade publikationer. Ansökan ska utformas i enlighet med högskolans Anvisningar för ansökan vid rekrytering och befordran av disputerade lärare. Här hittar du länk till anvisningarna www.hkr.se/jobb

Sista ansökningsdag är 2021-11-08.

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Anvisningar Forskningsplan

(Kopiera och klistra in mallen i ett dokument som du fyller i och bifogar i din ansökan)

Sökande
Här anges den sökandes namn.

Projektets titel
Här anges titel på projektet.

Projektsammanfattning
Ett abstrakt på svenska för projektet som skall kunna läsas fristående, utan hänvisning till projektplan. Ska innehålla bakgrund, syfte, material och metod samt projektets förväntade nytta (max 250 ord, Times New Roman 10 pt).

Forskningsetisk prövning
Till ansökan ska i förekommande fall redogöras för hur forskningsetiska eller andra erforderliga aspekter kommer att hanteras.

Projektplan (max fyra A4-sidor)
Beskrivningen ska vara framåtblickande och bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsprojektet utifrån rubrikerna nedan. Beskrivningen ska omfatta högst 4 sidnumrerade A4-sidor i Times New Roman, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade. Projektplanen kan skrivas på svenska eller engelska.

Projektets namn                          
Namn på projektet.

Syfte och mål
Redogör övergripande för syfte och specifika mål med forskningsprojektet.

Aktuell forskningsfront
Sammanfatta kort den aktuella forskningsfronten inom det fält eller område projektet tillhör. Ange nyckelreferenser.

Betydelse och vetenskapligt nytänkande
Beskriv kortfattat hur projektet anknyter till tidigare forskning inom området och vilken betydelse projektet kan få på kort och lång sikt. Ange även på vilket sätt projektet flyttar fram eller förnyar den aktuella forskningsfronten.

Preliminära och tidigare resultat
Beskriv kortfattat din egen tidigare forskning och förstudier inom forskningsområdet som gör troligt att projektet går att genomföra. Om det inte finns några preliminära resultat ska du ange det. Ange också om projektet bygger vidare på forskning och vetenskapliga resultat från tidigare ­projekt.

Teori och metod
Beskriv underliggande teori och de metoder som kommer att tillämpas för att nå projektets mål.

Tidsplan
Beskriv översiktligt tidsplanen för projektet och hur projektet kommer att genomföras, inklusive planerad publicering och vetenskapliga konferenser.

Internationellt och nationellt samarbete
Beskriv samarbete med utländska och svenska forskare och forskargrupper.

Publicering och forskningsinformation
Ange hur information om projekt och resultat är tänkt att spridas.

Relevans för grundutbildningen                          
Projektets relevans för forskningens anknytning till grundutbildningen.

AnställningsformVisstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattningHeltid
TillträdeEnligt överenskommelse
LöneformMånadslön
Antal lediga befattningar1
Sysselsättningsgrad100 %
OrtKristianstad
LänSkåne län
LandSverige
ReferensnummerP2021-3711-144
Kontakt
  • Carita Lundmark, avdelningschef, 044-250 33 57
  • Henrik Svensson, dekan, 044-250 33 43
Facklig företrädare
  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-250 32 02
  • Tobias Grahn, SEKO, 044-250 30 91
  • Gloria Håkansson, Saco-S, 044-250 33 68
Publicerat2021-07-06
Sista ansökningsdag2021-11-08


Högskolan KristianstadVisit employer page


Deadline: 2021-11-08
Location: Sweden, Kristianstad
Categories: Pedagogical Work, Pedagogics, Postdoc, Researcher,

Apply


Ads
FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur


Aarhus University


Silicon Austria Labs


University of Basel


Max Planck Institute for Infection Biology